<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >> 
 • 06 May 2022 12:26 | Advieskantoor 'FINANCE VISIE' (Administrator)

  Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers zal nog jaren op zich laten wachten. Aan het huidige voorstel zitten te veel haken en ogen en dus wil minister Wouter Koolmees met een schone lei beginnen.

  Er is veel over te doen: zzp’ers die zichzelf vanwege de hoge kosten niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar in de financiële problemen komen als ze door een val van het dak niet meer kunnen werken. Slechts drie op de tien zzp’ers in de bouw heeft volgens het CBS een aov afgesloten. In de installatiesector werken zo’n 16.000 zzp’ers.

  In bescherming nemen

  Veel partijen willen zzp’ers tegen zichzelf in bescherming nemen door hen te verplichten zich te laten verzekeren, net zoals werknemers verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Ook branchevereniging Techniek Nederland is voorstander van een verplichte aov voor zzp’ers. Veel zzp’ers willen hier echter niks van weten: zij vinden dat zij als ondernemer het recht hebben zelf een keus te kunnen maken.

  Vorig jaar werd hierover een knoop doorgehakt door werkgevers- en werknemersorganisaties: er zou een verplichte aov voor zzp’ers moeten komen, met een maximale uitkering van 1.650 euro bruto per maand.

  Te complex

  Maar in een haalbaarheidsstudie komt de belastingdienst nu tot de conclusie dat de plannen zoals ze op papier stonden bijna onuitvoerbaar zijn. Zo is het lastig om te bepalen wie nu precies wel en precies niet onder de regeling valt. Daarnaast is er simpel onder het zzp-schap uit te komen door iemand een nulurencontract aan te bieden. “In zijn totaliteit kan de Belastingdienst de groepen niet afbakenen”, aldus de fiscus in het rapport.

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat daarom nu weten te kiezen voor “een andere aanvliegroute”, waarvan het hoe dan ook nog jaren kost om die “van tekentafel naar praktijk om te zetten”.

  Ook zelfstandige met personeel

  Een eerste aanzet van die nieuwe aanvliegroute heeft Koolmees echter al wel gemaakt. En daaruit blijkt dat hij iedereen in de regeling op wil nemen die aangemerkt kan worden als ‘winstgenieter’. Dat betekent dat straks ook zelfstandigen mét personeel binnen de definitie vallen en verplicht verzekerd moeten worden. Techniek Nederland heeft ook een wensenlijstje, zegt woordvoerder Dick Reijman. “Wij vinden dat maatwerk mogelijk moet zijn. Daarbij denken wij aan bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen voor een korter of langer eigen risico en variatie in de dekking.”

  Bron: Amweb

 • 21 Feb 2022 16:25 | Advieskantoor 'FINANCE VISIE' (Administrator)

  Ziek Smiley via Pixabay

  Gangbare arbeid als criterium voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is van de markt verdwenen, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView.

  Bij gangbare arbeid geldt dat een verzekerde arbeidsongeschikt is als hij/zij geen algemeen geaccepteerde werkzaamheden meer kan uitvoeren. Ook passende arbeid (een verzekerde is arbeidsongeschikt als hij geen werk meer kan doen dat past bij zijn opleiding en ervaring) is op zijn retour: tien jaar geleden kon bij bijna 80 procent van de polissen daarvoor gekozen worden, nu is dat nog maar bij ongeveer 40 procent van de verzekeringen mogelijk. Beroepsarbeid (de verzekerde is arbeidsongeschikt als hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen), de meest kostbare dekkingsvorm, is de enige die op alle polissen mogelijk is. Daarmee zijn de keuzemogelijkheden voor verzekeringsnemers flink afgenomen, stelt MoneyView.

  In het Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt ook de nieuwe vergelijkingsmaatstaf Premie/Uitkering Verhouding (PUV) uitgelegd, die MoneyView binnenkort gaat introduceren voor Woonlastenverzekeringen, Inkomens- en Hypotheekbeschermers. Met deze nieuwe ratio wordt de verhouding tussen premie en (eventuele) uitkering uitgedrukt in een getal. De PUV wordt door MoneyView al toegepast bij overlijdensrisicoverzekeringen.

  MoneyView heeft de jaarlijkse benchmark van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen opgesteld.

  Vijf sterren voor Voorwaarden gingen naar a.s.r. (Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Flexibele AOV) en Univé (Arbeidsongeschiktheidsverzekering). De vijf sterren voor Prijs ging naar Interpolis (AOV).

  Bron: VVPonline

 • 07 Jun 2021 18:04 | Advieskantoor 'FINANCE VISIE' (Administrator)

  Bijna driekwart van de zzp’ers ziet een verplichte AOV, zoals deze nu is afgesproken in het pensioenakkoord, niet zitten. Ook heeft 48 procent van de zzp'ers hun pensioen momenteel nog niet geregeld. Dit blijkt uit onderzoek van Knab onder 2.500 Nederlandse zzp’ers.

  De verplichte pensioenregeling ligt momenteel op de onderhandeltafel, maar 72 procent van de zzp’ers ziet daar helemaal niets in. Het meest genoemde argument hierbij is dat men juist ondernemer is geworden om dit soort zaken zelf te kunnen regelen. Daarnaast vrezen veel zzp’ers dat de regeling vanuit de overheid te algemeen is en daardoor niet de beste oplossing voor hun specifieke situatie.

  Betaalbaar en toepasbaar

  De 28 procent die een verplicht pensioen wel steunt, doet dit vooral omdat het problemen voorziet doordat de meeste zzp’ers hun pensioen niet regelen. De verplichte AOV moet volgens deze groep dan wel betaalbaar en toepasbaar zijn op de situatie van de zzp’er. De steun voor een verplicht pensioen blijkt uit het onderzoek overigens groter onder zzp’ers die geen pensioen opbouwen (32%) dan onder zzp’ers die dat wel doen (24%).

  Onderzoek Ipsos

  Ipsos deed in 2019 al onderzoek naar het animo voor de verplichte AOV en ontdekte toen dat driekwart van de ondernemers de verplichte pensioenregeling niet zag zitten.

  Bron AMweb

 • 26 Feb 2020 17:35 | Pieter Baks

  Er is een voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp'ers. Het idee: een inkomensafhankelijke premie van maximaal 200 euro per maand. "Dit is zzp'ertjes pesten."

  Etienne Buijs bevestigt namens de Stichting van de Arbeid dat er een 'uitwerkingsrichting' van de plannen bij de achterbannen ligt. Dat doet hij naar aanleiding van berichtgeving door het Financieele Dagblad, dat schrijft dat er een akkoord is. Maar dat is te stelling, benadrukt Buijs: "Er is nog geen akkoord."

  Dat zegt ook Peter van den Bunder van de Kunstenbond tegen RTL Z. Hij benadrukt dat het echt gaat om een voorstel. "We zijn nu aan het peilen hoe dit valt bij onze achterban. Zij vinden betaalbaarheid heel belangrijk. En dit voorstel is voor onze achterban volstrekt onbetaalbaar."

  De Stichting van de Arbeid is een landelijk overlegorgaan waarin twee partijen zitten: de centrale organisaties van werkgevers en die van werknemers. Zij hebben van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) opdracht gekregen een voorstel te doen voor een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp'ers. In dit geval praten ook zzp-organisaties mee.

  Maximaal 200 euro per maand

  In het voorstel staat onder andere dat de premie van de verzekering afhangt van je inkomen en maximaal 200 euro bruto per maand bedraagt. Voor werknemers in loondienst is dat veel duurder. Volgens verzekeraar De Goudse betalen werkgevers gemiddeld 250 euro per maand voor de aov van hun werknemer.

  Een kunstenaar verdient niet zoveel, vertelt Van den Bunder. "Met een jaarinkomen van 17.000 euro en twee jaar wachttijd, kom je uit op een maandelijkse premie van ongeveer 100 euro. Dat is veel te veel, blijkt uit de eerste reacties."

  Maximaal 1650 euro uitkering

  De maximale uitkering van de zzp-aov is ook een stuk lager dan die van werknemers, namelijk 1650 euro bruto per maand. Dit moet de verzekering 'betaalbaar' houden. Werknemers kunnen maximaal 3500 euro per maand krijgen.

  Zzp'ers mogen zich ook aanvullend verzekeren. Dat kan dan bij een verzekeraar.

  Zzp'ers weinig enthousiast over aov-plicht: 'Niks met pensioen te maken'

   

  Lees ook Zzp'ers weinig enthousiast over aov-plicht: 'Niks met pensioen te maken'

  Vrijstelling voor alternatieve aov

  De aov wordt straks door het UWV uitgevoerd en alle zzp'ers zijn verplicht zich te verzekeren tot hun AOW-leeftijd. Als ze zich liever particulier verzekeren, kunnen ze een vrijstelling krijgen. De verzekering moet dan minstens gelijkwaardig zijn aan de verplichte aov.

  Verder mag de zelfstandig ondernemer kiezen of hij na een half jaar, een jaar of twee jaar geld krijgt van de verzekering. Hoe meer tijd ze uit eigen zak overbruggen, hoe lager hun maandelijkse premie. Ter vergelijking: zieke werknemers krijgen twee jaar doorbetaald van hun werkgever voordat hun aov uitkeert.

  'Zzp'ertje pesten'

  Roos Wouters van de Werkvereniging is niet blij met het voorstel. Dit is een belangenplatform voor modern werkenden, waaronder zzp' ers. Namens 22 zzp-organisaties gaf ze input aan de Stichting van de Arbeid.

  "Er is totaal niet geluisterd naar onze inbreng", zegt Wouters. "Wij willen een verzekering voor alle werkenden, niet alleen voor zelfstandig ondernemers. Dit is gewoon zzp'ertje pesten."

  De premie is te hoog en de uitkering te laag, vinden zzp-organisaties. Maarten Post van ZZP Nederland zei al eerder tegen RTL Z dat een betaalbare premie eerder in de buurt van 50 tot 100 euro per maand komt, dan bedragen van 100 tot 200 euro per maand.

  Bron RTL Z

<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >>