Voor wijzigen Abonnement, AVG , Adviseur of Risicoprofiel >>  beëindig eerst je lopende abonnement en sluit daarna opnieuw af

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

Abonnementen worden  door PayPal automatisch geïncasseerd

Het netwerk van PayPal is op de bestaande financiële infrastructuur van creditcards en bankrekeningen gebouwd en vormt zo een wereldwijd betaalsysteem. Sta je nog niet bij PayPal geregistreerd, open dan gratis een PayPal-rekening. Waardeer je rekening op en koppel je bankrekening.


Nazorg

Aan abonnement-cliënten wordt persoonlijke nazorg verleend. Aan declaratie-cliënten wordt collectieve nazorg verleend via email en/of website over "wezenlijke en relevante wijzigingen in de informatie die bij het eerste advies of bemiddeling is verstrekt". Declaratie-cliënten dienen hun cliëntschap jaarlijks te verlengen.


Gegevensbescherming

Cliënten geven vooraf (of wijzigen later) toestemming voor het delen van persoonsgegevens, productgegevens, betaalgegevens en documenten die op dit platform zijn en worden opgeslagen. Hiermee voldoet het platform aan de voorwaarden van de AVG.