Pay as you drive

€15.00
Qty:
 
 
    View cart

Description

Het bepalen van de verzekeringspremie naar het gebruik van de auto is een verzekeringsvorm die in het buitenland al lang bekend is. De user based insurance autoverzekering komt al veel voor in Engeland, Italië, Portugal, Amerika en Zuid-Afrika. Autoverzekeraars leggen hiermee het rijgedrag vast door middel van het plaatsen van een stekker, blackbox of telefoon in de auto. Ze kunnen daarmee het rijgedrag vastleggen en ook voorspellen. Ze maken hiervoor gebruik van algoritmes. De klant krijgt een beloning bij goed en veilig rijgedrag. De beloning bij een rijgedragverzekering kan in een geldelijke vorm zijn maar ook in de vorm van artikelen of diensten. Met de ubi-autoverzekering werken verzekeraars dus meer toe naar een individuele premie per persoon. De gebruiker bepaald in zekere zin zelf zijn beloning. En de gebruiker kan dit zelf bijsturen door bijvoorbeeld rustiger en dus veiliger te rijden. In Engeland is de rijgedragverzekering ook populair onder jonge bestuurders.