Consument en verzekering

€32.15
€25.00 - Member price
Qty:
 
 
    View cart

Description

De positie van de verzekeringsconsument krijgt een steeds belangrijkere plaats in de bedrijfsvoering van verzekeraars. Dit is met name (maar niet uitsluitend) een gevolg van de invoering van consumentenbeschermende regelgeving. Maar er is meer dan alleen het juridische perspectief. Aandacht verdienen ook kwesties als het meten van klanttevredenheid bij afnemers van verzekeringsproducten, reputatieschade en de verzekeringsbranche, en customer relationship management (CRM) en de verzekeringsbranche. Op vrijdag 19 maart 2010 vond in dit kader het multidisciplinaire symposium ‘Consument en verzekering’ plaats. In deze bundel treft u vijf van de aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan: • Het begrip ‘consument’ in het verzekeringsrecht: nationale en Europese perspectieven – Prof. dr. J.G.J. Rinkes • Uitleg van verzekeringsvoorwaarden: wie draagt het nadeel bij (vermeende) onduidelijkheden en onbegrijpelijkheden in verzekeringsvoorwaarden: de verzekeraar of de (consument-)verzekerde – Dr. M.L. Hendrikse • De geschillenbeslechting bij het Kifid nader beschouwd – Mr. D.P.C.M. Hellegers • Informatieverstrekking aan consumenten bij beleggingsverzekeringsen – Prof. dr. W.M.A. Kalkman • Over reputatie bij verzekeraars – Prof. dr. J.L.A. van Rijckevorsel