Premies


ClaimsPremies en claims worden  via PayPal automatisch geïncasseerd en uitgekeerd

Het netwerk van PayPal is op de bestaande financiële infrastructuur van creditcards en bankrekeningen gebouwd en vormt zo een wereldwijd betaalsysteem. Sta je nog niet bij PayPal geregistreerd, open dan gratis een PayPal-rekening. Waardeer je rekening op en koppel je bankrekening.

Bij traditionele verzekeringen gaat 60% van de premie naar kosten, winst en belasting. De Nederlandse Bank publiceerde de volgende premieverdelingSchaden: 43%, Kosten: 31%, Winst: 9%, Belasting: 17%.

Voor een gemiddeld verzekeringspakket van €200,00 per maand geeft dit de volgende verdeling:

Schaden: €86,00

Kosten: €62,00

Winst €18,00

Belasting: €34,00

Totaal €200,00

Bij p2p risicodeling is de premie €86,00  De premie bij p2p risicodeling is dus 60% lager dan bij traditionele verzekeringen.Risico's delen wereldwijd met 60% lagere premies


Burg. Kolfschotenstraat 4    Tel. +31653374097
5616 DD Eindhoven            platform@riskshare.nl