Investors

RiskShare biedt ambitieuze investors een unieke kans te investeren in een revolutionair en grenzen verleggend insurance 2.0 platform. Een platform voor P2P Risicodeling met eigen voorwaarden en 60% lagere premies als unique selling points en unique buying reasons. Een platform als Uber, Airbnb en Takeaway;

Geen taxi's maar autobezitters voor reizen via het Uber platform.
Geen hotels maar huiseigenaren voor overnachten via het Airbnb platform.
Geen restaurants maar bezorgers voor thuis eten via het Takeaway platform.
Geen verzekeraars maar adviseurs voor risico's delen via het RiskShare platform.

Financieel adviseurs adviseren/distribueren de P2P Risicodeling en zijn het enige aanspreekpunt.

Bij 1.000.000 cliënten heeft het platform een marktwaarde van €1.000.000.000 (1 miljard euro).
Over 5 jaar zal een beursgang overwogen worden.


INITIELE INVESTERINGSBEHOEFTE €2.000.000 (2 miljoen euro).
De investering is voor opbouw van de franchisemaatschap van financial planners en inregeling van p2p risicodeling.
Participatie door cliënten via crowdfunding behoort tot de mogelijkheden.

CrowdfundingPROBLEEMSTELLING:

Er is een verzekeringsprobleem in Nederland voor 1 miljoen zzp'ers.
Zij zoeken een betaalbare oplossing voor het arbeidsongeschiktheidsrisico.

OPLOSSING:
P2P Risicodeling tegen onderling afgesproken voorwaarden en 60% lagere variabele premie.

VIDEO PITCH


VERDIENMODEL:
*ZZP'ers: 60% per jaar premievoordeel
*Financieel adviseurs: €90.000 per jaar 150 abonnementen
*Platform: €96 per jaar per cliënt platform bijdrage

WITBOEK


VERDIENMODEL PLATFORM BIJ 1 MILJOEN ZZP'ers:
*Platform bijdragen: €96.000,000
*Platform onderhoud: €10.000.000
*Platform winst: €86.000.000

VIDEO PITCHFRANCHISEMAATSCHAP.
Er is een grote belangstelling onder professionals zoals financieel adviseurs, accountants, advocaten, notarissen, medici en tandartsen om p2p risicodeling voor hun cliënten te ontwikkelen. Zij kunnen door de beste voorwaarden en 60% lagere premies redelijk eenvoudig een substantieel bestand aan cliënten opbouwen met een aantrekkelijk abonnementen inkomen. De belangstelling van cliënten is door het premievoordeel vanzelfsprekend.

VIDEO PITCH


RISKSHARE.NL IS HET EERSTE EN ENIGE ECHTE P2P RISICODELING MODEL. 
Of het nu gaat om reizen (Uber), overnachten (Airbnb) of eten (Takeaway), het platform model heeft inmiddels bijna alle gebieden van het leven bereikt. Geen wonder dus dat verzekeringen nu ook kunnen worden afgesloten in zogenaamde p2p concepten. p2p netwerken delen elkaars risico in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, rechtsbijstand en schade aan auto, huis, inboedel, kostbaarheden enz. RiskShare is het enige echte p2p risicodeling model dat dagelijks de uitgekeerde schaden met de ontvangen premies verrekend. Dus aan het eind van iedere dag is het saldo van uitkeringen en premies nul.

Het platform heeft niet de nadelige effecten van een traditionele verzekeraar zoals operationele kosten, verkoopkosten, winstopslag, tekencommissies, provisies en assurantiebelasting die minimaal 60% van de premie uitmaken. Het platform is gebouwd rond blockchain technologie voor goedkeuring van online transacties en online afwikkeling van claims. Het platform ontvangt van de financieel adviseurs per cliënt een bedrag aan platformbijdrage.

De financieel adviseurs zijn het enige aanspreekpunt en cliënt verantwoordelijk. Zij hebben de beschikking over een 100% digitaal en online platform voor advies en nazorg. De financieel adviseurs ontvangen van de cliënten een vergoeding voor advies en nazorg op abonnementsbasis.

Het p2p netwerk heeft geen rechtspersoonlijkheid en is dus geen verzekeraar conform het vergunningstelsel van de DNB. De p2p risicodelingen zijn geen producten conform het vergunningstelsel van de AFM. Bijgevolg zijn de adviesbevoegdheidseisen van de WFT niet op de financieel adviseurs van toepassing. Dit biedt aan o.a. accountants, advocaten, notarissen, medici en tandartsen unieke mogelijkheden om p2p risicodeling via het RiskShare.nl platform voor hun cliënten te ontwikkelen.


Voor uitgebreide informatie:
Remmelt Bossema
Telefoon: +31653374097
E-mail:  rbossema@riskshare.nlBurg. Kolfschotenstraat 4    5616 DD Eindhoven
platform@riskshare.nl         Tel. +31653374097nnnnnnn