Vertrekkende RegioBank-adviseurs vrezen voor assurantieportefeuille

27 May 2020 09:57 | Pieter Baks

Zelfstandig adviseurs van RegioBank gaan in oktober over op een nieuw samenwerkingsmodel. Full franchise, inclusief een compleet nieuwe belonings- en kostenstructuur. Ongeveer vierhonderd van de ruim vijfhonderd adviseurs hebben uitgesproken mee te willen gaan. Van de adviseurs die niet mee willen of kunnen, moet fatsoenlijk en in goede harmonie afscheid worden genomen. Maar er is onenigheid over de exit-strategie.

Vertrekkende RegioBank-adviseurs vrezen voor assurantieportefeuille

In samenspraak met een werkgroep van zestien RegioBank-adviseurs stelde het Volksbank-label een nieuwe strategie op. Daarin zijn alle zaken opgenomen waar de kantoren voortaan aan moeten voldoen. Adviseurs moeten bijvoorbeeld het complete pakket aan diensten aanbieden. De betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen, maar ook nieuwe producten zoals consumptieve kredieten en bedrijfshypotheken.

Afgerekend op jaardoelen

Met een puntensysteem gaat RegioBank doelen stellen voor de nieuwe aanwas van particuliere en zakelijke klanten. De adviseur wordt daar jaarlijks op afgerekend. Aan de fysieke kantoren zelf worden ook meer eisen gesteld. Openingstijden, kwaliteit van de locatie en de bereikbaarheid zijn vastgelegd. En kantoren ontkomen alleen nog met een goede reden aan het aanbieden van een kasfunctie.

Het vervelende is dat dit ook de mensen zijn geweest die de bank groot hebben gemaakt

Meeste adviseurs willen mee

Accountmanagers van RegioBank hebben de afgelopen maanden een rondgang gehouden langs alle kantoren om de plannen toe te lichten. Volgens de bank sprak 80 procent van de adviseurs tijdens deze gesprekken de intentie uit om deel te nemen aan de nieuwe full franchise-formule. Veel kantoren hebben al op de wijzigingen geanticipeerd. Voor de overige aanpassingen staat RegioBank een transitieperiode van twee jaar toe.

De nieuwe eisen zijn voor een substantieel aantal kantoren echter niet haalbaar. Volgens voorzitter van de Verenigde RegioBank Adviseurs (VRA) Cees Meijer zijn dat bijvoorbeeld adviseurs die altijd sterk gehangen hebben aan de provisie op spaargeld. Een vergoeding die straks helemaal verdwijnt. “Dat zijn de kantoren die het hardst getroffen worden”, zegt Meijer. “Het vervelende daarvan is dat dit ook de mensen zijn geweest die de bank groot hebben gemaakt.”

RegioBank gaat niet in op voorstellen VRA

De noodzaak van de nieuwe strategie ontkent de VRA niet, maar Meijer vindt wel dat er fatsoenlijk afscheid moet worden genomen van de adviseurs die niet mee kunnen of willen. “Als onze leden erop achteruitgaan, dan willen we het goed regelen. Daar wringt het verhaal. We hebben voorstellen gedaan en daar is de bank niet op ingegaan.”

Problemen rond terugkoopplicht

Adviseurs die niet meegaan, krijgen de kans om zelf hun bancaire portefeuille te verkopen. Als dat niet lukt, of als RegioBank niet akkoord gaat met de overnemende partij, dan heeft bank een terugkoopplicht. De overnamesom is vastgelegd op éénmaal de gemiddelde jaarprovisie over de laatste vijf jaar. RegioBank zal vervolgens zelf op zoek gaan naar een nieuwe zelfstandig adviseur die de portefeuille verder oppakt.

Lees ook

Grote spanningen tussen RegioBank en franchisenemer om nieuw beloningsmodel

Verzekeringen van totaalklant zijn niet beschermd

Waar de betreffende adviseurs tegenaan lopen, is het feit dat veel consumenten in hun bancaire portefeuille totaalklanten zijn. De overnemende adviseur krijgt alle klantgegevens mee en de kans om die klanten ook te benaderen voor verzekeringsproducten. Dat is een groot risico voor de verkoper, omdat de assurantieomzet veel belangrijker is dan de inkomsten uit bancaire activiteiten.

Een concurrentiebeding van enkele jaren op de verzekeringsproducten zou het probleem grotendeels tackelen, maar RegioBank zou niet van zins zijn daaraan mee te werken. In een verklaring zegt een woordvoerder van de bank dat het geen uitspraken doet over afspraken tussen de bank en de adviseurs. Wel wil de bank een zorgvuldig transitieproces voorstaan, ‘ook voor kantoren die onverhoopt niet meegaan met de nieuwe strategie.’

Nu alvast de assurantieportefeuille verkopen

Naar verluidt zouden enkele adviseurs inmiddels overwegen nu alvast hun assurantieportefeuille te verkopen. Als ze dat doen voordat ze hun bancaire bestand afgeven aan RegioBank, kunnen ze nog een concurrentiebeding afspreken met de koper en op die manier de waarde van hun assurantieportefeuille beschermen.

Bron AMweb

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management