Uitgebreide financiële planning gedefinieerd

08 Aug 2019 12:59 | Pieter Baks

Het lijkt erop dat de uitdrukking 'Uitgebreide financiële planning' vrij duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is. Het is echter fascinerend om de verschillende definities te horen die ik krijg als ik mensen vraag wat zij denken dat een uitgebreide financiële planning is. Antwoorden variëren van het beheren van beleggingen tot inclusief belastingplanning en misschien pensioenplanning.

Misschien vindt je een financieel adviseur die schuldenbeheer, belastingbeheer, beleggingen en verzekeringen in hun uitgebreide financiële plan opneemt, een verzameling die overkoepelend lijkt, maar toch enkele belangrijke kwesties buiten beschouwing laat.

Met alle variaties en zonder technische definitie uitgegeven door de regelgevende instanties die definiëren wat een uitgebreide financiële planning is, begrijpen maar heel weinig mensen het totaalbeeld dat een uitgebreide financiële planning omvat.

Uitgebreide financiële planning is een gezondheidsplan voor je financiële situatie

Uitgebreide financiële planning omvat de gedetailleerde beoordeling en analyse van alle facetten van je financiële situatie. Dit omvat gebieden zoals kasstroomanalyse, pensioenplanning, risicobeheer, investeringsbeheer, belastingbeheer en nalatenschapsplanning. Het is alleen door een uitgebreide analyse dat je werkelijke financiële toestand kan worden bepaald en het juiste plan kan worden aanbevolen.

Beschouw een goed alomvattend financieel plan als zeer vergelijkbaar met een gezondheids- en wellnessplan. Je moet je concentreren op en zorgen voor alle aspecten van je gezondheid, niet slechts een paar (noem dat je alomvattende gezondheids- en welzijnsplan.) Elk van de vele aspecten van je gezondheid en welzijn hangen immers van elkaar af en beïnvloeden elkaar, allen samenwerkend om optimale gezondheid en welzijn te helpen creëren.

Elk van de vele aspecten van je financiële situatie hangt van elkaar af en beïnvloedt elkaar. Ze werken allemaal samen om een ​​sterk financieel vooruitzicht te creëren. De voordelen zijn niet alleen van jou. Je gezin deelt ook de verlichting, het comfort en de voordelen van je slimme beslissingen.

Een uitgebreid financieel plan omvat:

Een grondige beoordeling van je huidige financiële situatie

Een discussie en begrip van je financiële doelstellingen op lange termijn

De ontwikkeling van een plan met alle financiële producten die nodig zijn om je te brengen van waar je nu bent en naar waar je in de toekomst moet zijn

Een solide financiële strategie omvat onder andere specifieke onderwerpen voor je levenssituatie en doelen:

Pensioen planning

College planning

Fiscaal beheer

Estate management

Risicomanagement

Schuldstructuur

Verzekering

Complexe levensproblemen, waaronder je gezinsstructuur, straks zorgen voor ouder wordende ouders, of misschien eerder dan je had verwacht.

De enige manier om een ​​optimaal financieel plan te maken, de enige manier waarop professionals in financieel management hun klant volledig kunnen helpen, is om de persoonlijke omstandigheden te begrijpen en naar alles te kijken: elk bankafschrift, belastingaangifte, verzekeringspolis, alles - om gekwalificeerde aanbevelingen te maken.

Het zou moeilijk zijn voor je financial planner om je te helpen zonder eerst te weten, dan te beoordelen en vervolgens elk deel van je financiële beeld te behandelen.

Je hebt de hele foto nodig.

Nogmaals, verwarring over wat een uitgebreide financiële planning is, is wenkbrauwverhogend, maar de variaties die er zijn, kunnen zijn omdat er geen strikte wettelijke definitie van is. Maar de industrie beweegt langzaam in de richting van een meer allesomvattende norm. We zijn er al.