Verzekeraars en efficiency

11 Apr 2019 10:05 | Peter Baks

Verzekeraars worstelen wereldwijd met het verbeteren van hun efficiency. De bedrijven ontberen in het algemeen een strategische visie waardoor de noodzakelijke digitale transformatie niet tot stand komt.

Dat concludeert KPMG in het onderzoek 'Operational excellence in insurance'. Een meerderheid van de verzekeraars blijft volgens KPMG achter in hun ambitie om de efficiency van de bedrijfsvoering te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd onder zestig verzekeringsmaatschappijen die actief zijn met levensverzekeringen, schadeverzekeringen, gemengde verzekeringen en herverzekeringen. Hoewel ruim 90 procent van deze bedrijven aangeeft dat zij daadwerkelijk bezig zijn met het verbeteren van de bedrijfsvoering, ervaren de ondernemingen een aantal belangrijke obstakels om de noodzakelijke efficiencyverbeteringen tot stand te brengen.

Vooral de cultuur van de organisatie, het gebrek aan gekwalificeerd personeel en de verouderde IT-organisatie lopen de bedrijven volgens KPMG voor de voeten. Cuno van Diepen van KPMG Financial Services: "Er is in het algemeen bovendien een gebrek aan duidelijkheid over de belangrijkste doelstellingen en een gebrek aan consensus over de strategische beslissingen die noodzakelijk zijn. Daarnaast bestaat er veel weerstand tegen wat voor verandering dan ook in het bedrijf. Er is bovendien een schaarste aan gekwalificeerde personeel. Met name mensen die beschikken over de combinatie van technologische expertise en kennis van verzekeringsgrondbeginselen zijn lastig in huis te halen."