De belangenverstrengeling van verzekeraars

13 Jul 2021 09:31 | Anonymous

De winst van een verzekeraar is o.a. afhankelijk van claims. Een vorm van belangenverstrengeling van de eerste orde. Een claim blijft hét moment van de waarheid voor verzekeraars. Een slechte afhandeling kan namelijk leiden tot klantverloop, verlies van reputatie en verlies van winst. Dat kan veel beter en veel winstgevender.

Kosten en winst uit de premiesfeer

De hoogste tijd voor verzekeraars om winst uit de premiesfeer te halen en met blockchain over te stappen op p2p risicodeling met variabele premies waarbij claims eensgezind door verzekerde, adviseur en expert buiten de verzekeraar om geregeld worden. Waarbij verzekerden zelf de voorwaarden van risicodeling bepalen en daarmee dus indirect de hoogte van de premie.

*Voor verzekerden betere voorwaarden en lagere premies
*Voor verzekeraars lagere kosten en hogere winst

Door aan verzekerden een vaste vergoeding voor het platform of een vaste vergoeding per verzekering in rekening te brengen wordt belangenverstrengeling, klantverloop en verlies van reputatie voorkomen. De winst kan vooraf berekend worden in plaats van achteraf. Voor verzekerden betere voorwaarden en lager premies. Voor verzekeraars lagere kosten en hogere winst.


Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management