Provisie maakt verzekeringen duurder dan de provisie zelf

08 Jun 2021 08:56 | Anonymous

Verzekeraars bieden al jaren verzekeringen aan met premies die onder de prijs liggen van de onafhankelijke provisie ontvangende tussenpersoon.

Minister Hoekstra praat weer met AFM en Consumentenbond: provisietransparantie nominaal en per product. Adviseurs moeten in de toekomst exact weergeven hoeveel provisie zij ontvangen op een schadeproduct.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft na nieuwe gesprekken met de AFM en Consumentenbond geoordeeld dat de voordelen voor de consument zwaarder wegen dan de bezwaren van de adviesbranche. Nieuw is dat Hoekstra na drie jaar wil evalueren.

In het eerste voorstel om provisie actief transparant te maken, konden adviseurs nog volstaan door een gemiddeld percentage per productgroep met de klant te communiceren. Vorig jaar oktober liet de minister al weten daarop terug te komen. Het moest nominaal en per product. Dat schreef Hoekstra overigens op het moment dat de reacties op de internetconsultatie nog geïnventariseerd moesten worden.

‘Reacties verdeeld in twee groepen’

Nu schrijft de minister aan de Kamer dat de consultatie een ‘aanzienlijk aantal reacties’ opleverde, verdeeld in twee groepen. “Enerzijds waren er de
indieners van een reactie die kortweg van mening waren dat het een proportioneel en uitvoerbaar voorstel betrof, ondanks dat zij veelal menen het een ingreep is die verder gaat dan zij nodig achten. De andere groep heeft onder meer grote moeite met het voorstel voor gemiddelden per productcategorie en het gebruik van percentages. Zij vonden dat de consument daarmee niet optimaal werd geïnformeerd, en dat het voorstel daarom niet optimaal voldeed aan het genoemde doel.”

Voorstanders mochten opnieuw aan tafel

Uit de brief van Hoekstra blijkt niet dat hij opvolging heeft gegeven aan de partijen die bezwaar hadden tegen actieve provisietransparantie. Wel is de minister opnieuw gaan praten met voorstanders. “Na bestudering van alle consultatiereacties heb ik mij laten overtuigen door onder meer de Consumentenbond en de AFM, die stelden dat de voordelen voor de consument van het weten van de nominale bedragen in zijn of haar concrete geval zwaarder wegen.”

De manier waarop kenbaar moet worden gemaakt wat de provisie zal bedragen, laat de minister aan de adviseur zelf. Dat kan een schriftelijk zijn, maar mag ook mondeling meegedeeld worden.

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management