Premies Movir tot 10% hoger

29 May 2021 11:50 | Anonymous

De premies voor de AOV van Movir zijn begin dit jaar en bloc verhoogd. Verzekerden betalen nu tot 10% meer. Dat komt niet alleen door meer claims vanwege de coronacrisis; de schadelast was ook de laatste jaren al toegenomen. Bovendien is een herverzekeringsprogramma eind vorig jaar afgelopen.

De premieverhoging bij Movir was onderdeel van een presentatie van NN Group tijdens een webinar voor analisten over de schaderesultaten. Maurice Koopman, ceo van NN Schade, belichtte onder meer de stand van zaken bij de inkomensverzekeringen. Daar zijn maatregelen getroffen om de slechte resultaten weer om te buigen.

Combined ratio boven de 100

De inkomensportefeuille (ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) telt bij de groep ongeveer een miljard euro aan premie-inkomen op jaarbasis, goed voor een marktaandeel van 32%. De combined ratio is vorig jaar aan de verkeerde kant van de streep terechtgekomen, gaf Koopman aan: die staat over 2020 op 102,6%. Het bedrag aan uitkeringen en kosten is dus groter dan de verdiende premie. In 2019 was de combined ratio nog onder de 95%.

Meer claims

De grote boosdoener is het toegenomen bedrag aan schadeclaims in de collectieve markt als gevolg van de Covid-pandemie. Daarnaast speelt de reductie van de zogeheten IFRS-discount rate NN parten. Die laatste factor maakt dat er meer geld opzij moet worden gezet voor risico’s in de portefeuille. Dat effect zal de komende jaren in de premies worden verwerkt. Het concern verwacht wel een herstel van de resultaten als de coronamaatregelen worden opgeheven. NN wil het marktaandeel in collectieve inkomensverzekeringen ‘voorzichtig’ uitbreiden door eenvoudige en innovatieve producten op de markt te brengen.

Atypische AOV-portefeuille

Ook in de individuele AOV-markt ziet NN meer claims. “Dat heeft te maken met een toegenomen maatschappelijke focus op psychische problemen zoals burn-outs.” Maar ook in het verleden gemaakte strategische keuzes hebben invloed, aldus Koopman, doelend op het gegeven dat Movir zich van oudsher op professionals uit de medische hoek richt. “Die zorgen ervoor dat we een atypische AOV-portefeuille hebben, waarbij de medische sector bovengemiddeld vertegenwoordigd is.” Een deel van de toegenomen schadelast kon worden opgevangen door het herverzekeringsprogramma.

Met name meer claims van jonge medici

Woordvoerder Bas Kuik wijst er desgevraagd op dat de premieverhoging vorig jaar al is gemeld aan verzekerden en intermediair. “De afgelopen drie jaar ziet Movir met name een stijging van de schadelast in claims van jonge medici. Ook Movir zag door Covid een stijging van de schadelast in eerste helft van 2020 en in de tweede helft van 2020 een daling. Dit proces is gelijk aan de stijgingen en dalingen van besmettingen in de Nederlandse maatschappij.

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management